Skip to main content

Word een groene strijder!

Draag jij al bij aan een groen Venray? Heb je een tof groen idee? Of ben je geïnspireerd geraakt om aan de slag te gaan? Dan ben jij ook een Groene Strijder! Meld je via onderstaande formulier aan en onze Reporter neemt zo snel mogelijk contact met je op!

Goed bezig!

Privacy

Groene Strijders is een initiatief van Gemeente Venray. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We geven nooit zomaar gegevens aan anderen. Behalve als dat volgens de wet verplicht is.

1. Zo gaan wij om met jouw gegevens

  • We vragen alleen de persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan een duidelijk omschreven doel: het opnemen van contact, het inschrijven voor de nieuwsbrief of door je aan te melden als Groene Strijder.
  • Deze gegevens geef je ons zelf en hiervoor geef je ons, alleen voor dit specifieke doel, toestemming via een formulier.
  • We behandelen je gegevens altijd vertrouwelijk.
  • Wij beschermen je persoonsgegevens om te voorkomen dat ze misbruikt worden of verloren gaan. We doen dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • We bewaren je gegevens niet langer dan nodig. We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van het specifieke doel waarvoor je toestemming gegeven hebt om jouw persoonsgegevens te verwerken.

2. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De gemeente Venray gaat veilig en zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat je hierover meer wilt weten. Je hebt het recht ons te vragen om:

  • je persoonsgegevens in te zien
  • je persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen
  • je persoonsgegevens te verwijderen
  • minder gegevens door ons te laten verwerken
  • en je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer uitleg over deze rechten.

Om de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen kun je een mail sturen naar FG@venray.nl.

Klacht indienen

Vind je dat de gemeente je verzoek niet correct heeft afgehandeld? Vind je dat de gemeente niet zorgvuldig is omgegaan met je privacy? Of ben je het er niet mee eens dat wij persoonsgegevens van je verwerken? Dan kun je contact opnemen via FG@venray.nl of een brief sturen naar:

Gemeente Venray
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray

Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  op telefoonnummer 0900-2001201. 

3. Derden

Gemeente Venray zal je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of Gemeente Venray daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.